Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem

„Når en sommerfugl slår med vingene...”, Borgheim skole, Nøtterøy 2004
Utsmykkingsoppdrag for Nøtterøy kommune etter lukket konkurranse. Utsmykkingen består av en lys-bilde maskin der tittelen henspeiler på kaosteori. Billedmaskinen er montert på vegg og kulenes ferd gjennom maskinens forskjellige mekaniske ledd, og de bevegelser som så oppstår, kan følges direkte. Samtidig har maskinen en innvendig del, der de tilfeldige bilder som er et resultat av fargehjulenes snurring kan betraktes gjennom kikkhull på den andre siden av veggen.

image image image image image image image

  Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem