Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem


000-999 Tilfeldighetsgenerator No.9, Hamar Katedralskole 2007.

Utsmykkingsoppdrag for Hedmark fylkeskommune etter lukket konkurranse. Interaktivt flipperspill plassert i et vrimleområde. Spillemaskinens kuler utløser en tallkombinasjon med tre siffer, som innebærer at et bestemt billedpar hentes fram fra datalageret, som består av tilsammen 1000 billedpar. Hvert billedpar viser to motiver som på en eller annen måte har noe med hverandre å gjøre. Det kan være en før-og-nå- situasjon, en motsetning, eller bruk av symboler, portretter og sitater. Tilskueren må aktivisere seg intellektuelt for å finne ut hva billedparet framstiller. Andre billedpar viser „tilfeldig” abstrakt kunst fra en tilfeldighetsgenerator.

image

image

image

  Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem