Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem

Fra utstillingen på Haugar, Vestfold Kunstmuseum 1995

image
Fibonaccis port
image    image V:  3 Steinvinger         H:   2 Steinvinger

image 3 slappe steinvinger

image    image V:   Daidalos har landet (for godt ?)         H:  1 slapp steinvinge

image Speilrekke

image    image
V:   Propell underveis!         H:   La folie

image
Delta

  Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem