Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem

Miljøgata, Svinndal i Østfold 1998.
Samarbeid med Østfold Vegvesen. Miljøgata gir økt trafikksikkerhet og estetisk opprustning av tettstedet Svinndal. Utsmykkingen tar utgangspunkt i en lokalhistorisk tradisjon om at det i middelalderen fantes en steinkirke i Svinndal, men ingen ruin er påvist. Utsmykkingen gir Svinndal en kirkeruin, plassert i svingen der kirken og skolen ligger på hver sin side av veien. En stor steinskive er delt opp, og delene er blitt ruin, drikkefontene på skoleområdet og en bauta på kirkeområdet.

image image
image
image      image

  Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem