Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem

Over havet   Hertervigs plass, Tysvær 1999
Utsmykkingsoppdrag for Tysvær kommune etter lukket konkurranse. Utsmykkingen består av et spiralformet basseng etter matematikeren Fibonaccis tallrekke. Bassengkanten går over til en bro av stein, med innslag av blått glass. Oppi bassenget ligger en steinkonkylie i stort format. Fra Tysvær var det en gang betydelig utvandring til Amerika. Intensjonen med utsmykkingen er å visualisere tanker og lengsler mellom de som drar ut og de som blir igjen.

image

image

image
Oppstart 1.januar 2000

  Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem