Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjemKompass Rv.15, Vågå 2006
Utsmykkingsoppdrag for Vågå kommune, i samarbeid med Statens Vegvesen, etter åpen konkurranse. Skulptur av stål, i rundkjøring utenfor Vågå sentrum. Utsmykkingen tar utgangspunkt i det spesielle middelalderkorset som står på taket av Vågå stavkirke. Den flate korsformen fra kirketaket er kraftig forstørret og omdannet til en tredimensjonal form. Intensjonen med utsmykkingen er å markere Vågås identitet gjennom å bygge på noe som er helt særegent for stedet.

image

image

image                 image

  Tilfeldigheter   I   Utsmykkinger   I   Utstillinger   I   Tekster   I   CV   I   Lenker   I   hjem